Γενικές Πληροφορίες 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν  να παρακολουθούν την Ανάλωση των Α’ Υλών τους ανάλογα με την Πραγματική Παραγωγή τους είτε να κάνουν Προγραμματισμό Αγορών  Α’Υλών  ανάλογα με τις Παραγγελίες Πελατών  τους.

Οι  Αναλώσεις  Α’Υλών  υλοποιούνται από  Συνταγολόγηση  των Προϊόντων ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ αριθμού  Επιπέδων. Η λειτουργία του προγράμματος προϋποθέτει  Εγκατάσταση του προγράμματοςBrainStorm Εμπορική Διαχείριση

Γενικά

  • Τήρηση Συνταγολογίου για κάθε είδος.
  • Απεριόριστο Βάθος Ανάλυσης Συνταγών
  • Απλούστατη Διαδικασία Ανάλωσης  Α` Υλών . 
  • Πραγματική είτε Υποθετική Ανάλωση για εύκολο Μελλοντικό Υπολογισμό Αναγκών Α` Υλών.
  • Ανάλωση Α` Υλών βασισμένες στις Εξαγωγές είτε στις Εισαγωγές Ετοίμων  ή Ημιεπεξεργασμένων αναλόγως Αποθήκης.
  • Πραγματική είτε Υποθετική Ανάλωση για εύκολο Μελλοντικό Υπολογισμό Αναγκών Α` Υλών.  Αυτόματη Δημιουργία Παραγγελιών Α’Υλών προς Προμηθευτές από Ανεκτέλεστες Παραγγελίες Ετoίμων Προϊόντων απόΠελάτες. Λαμβάνεται υπ’όψην η τρέχουσα κατάσταση αποθεμάτων Α’Υλών
  • Πολλαπλά Σενάρια Παραγωγής Ανά Σταθμό Εργασίας
  • Προκαθορισμός Minimum και Maximum αποθέματος ασφαλείας για κάθε υλικό που είναι απαραίτητο για την παραγωγή. ‘Αμεση εμφάνιση υλικών που έχουν απόθεμα κάτω από τοminimum ή κάτω από το maximum απόθεμα ασφαλείας και ΑΥΤΟΜΑΤΗ παραγγελία των υλικών που επιθυμεί ο χρήστης.