ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Το Gold Cost ERP αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο  πρόγραμμα χρυσοχοΐας το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω δομές

Οργάνωση

 • Κατηγορίες κοσμημάτων.
 • Προμηθευτές.
 • Τήρηση κωδικών προμηθευτών μας αλλά και αυτόματη δημιουργία δικών μας κωδικών

Παράμετροι

 • Μέταλλα (χρυσός, ασήμι, χρωματικές παραλλαγές και συνδυασμοί)
 • Πολύτιμοι λίθοι (καθαρότητες, σχήματα, χρώματα, μεγέθη).
 • Εργασίες (καρφωτικά, με βάρος, διαχείριση κόστους αναλόγως τεχνίτη, δυσκολίας κλπ)
 • Το σύστημα περιλαμβάνει τό σύνολο των μετάλλων και λίθων αλλά ο χειριστής έχει την δυνατότητα εισαγωγής νέου μετάλλου, λίθου ή οποιασδήποτε από τις αναφερθείσες  παραμέτρους

Κοστολόγηση

 • Διαχείριση τιμών μετάλλων, λίθων, εργασιών ανά πάσα στιγμή.
 • MarkUp χονδρικής, λιανικής και μονάδων μέτρησης.
 • Κοστολόγηση κατά την καταχώρηση του κοσμήματος (χονδρική, λιανική κλπ)
 • Μαζική ανακοστολόγηση όλων,
 • Ανακοστολόγηση βάσει κριτηρίων (πχ μόνο τα δαχτυλίδια του τάδε προμηθευτή)

Gudgets

 • Φωτογράφιση κοσμημάτων.
 • Έκδοση πιστοποιητικού γνησιότητας.
 • Εκτύπωση bar code ετικετών κοσμημάτων.
 • Εύρεση κοσμήματος βάσει οποιουδήποτε συνδυασμού :
 1. Μετάλλων με ή χωρίς ανάλυση σε βάρος και χρώμα,
 2. Πολύτιμων λίθων με ή χωρίς ανάλυση σε βάρος, σχήμα, χρώμα, καθαρότητα, μέγεθος
 3. Χρονικού διαστήματος που πιστεύουμε ότι είχε κίνηση το κόσμημα

Αποθήκη

 • Προμηθευτές
 • Εισαγωγές αποθήκης με οποιοδήποτε παραστατικό (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο κλ)
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Απογραφή Αποθήκης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χρυσοχοϊας δηλαδή
 1. κοσμήματα άνευ λίθων συγκεντωτικά,
 2. κοσμήματα με πολύτιμους λίθους αναλυτικά,
 3. κοσμήματα με ημιπολύτιμους λίθους συγκεντωτικά,
 4. όλες οι κατηγορίες με ή χωρίς ανάλυση αναλόγως με την επιθυμία του χρήστη

Εμπορικό

 • Πελάτες
 • Χονδρικές πωλήσεις με οποιοδήποτε παραστατικό (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο κλ)
 • Διαχείριση Πληρωμών και Εισπράξεων αξιών.
 • Διαχείριση Πληρωμών και Εισπράξεων μετάλλου.
 • Στατιστική απεικόνιση αποτελεσμάτων.
 • Συμφωνίες, Αντικαταβολές – Διακανονισμοί με μεταφορικές εταιρίες.

Εορτολόγιο 

 • Πλήρες αρχείο κινητών και σταθερών εορτών, ανάλυση όλων των ονομάτων.
 • Σύνδεση πελάτη με όσους εορτάζοντες τον αφορούν πχ σύζυγος, κόρη κλπ.
 • Αυτόματη εμφάνιση ή εκτύπωση ετικετών εορταζόντων για την τρέχουσα εβδομάδα ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.