Δυνατότητες προγράμματος  διαχείρισης εργαστηριακών δειγμάτων LIMS

 • Απλή, γρήγορη & εύκολη καταχώρηση των αναλυμένων παραμέτρων για κάθε δείγμα.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης Πρωτοκόλλου & Λιστών Εργασίας με επιλογή κριτηρίων.
 • Άμεσος & εύκολος έλεγχος εκκρεμοτήτων.
 • Αυτόματη αποστολή των δεδομένων ανάλυσης στους αναλυτές.
 • Άμεση προβολή του ιστορικού αναλύσεων ενός δείγματος.
 • Γρήγορη & ευέλικτη αναζήτηση εντολών αναλύσεων ανά ημερομηνία ή πελάτη & δείγμα.
 • Εκτύπωση αποτελεσμάτων (Έκθεση Ανάλυσης – Report) ανά δείγμα ή συγκεντρωτικά.
 • Δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων με Fax ή e-mail.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων με πολλαπλά κριτήρια και ελευθερία παραμετροποίησης από το χρήστη (Interactive Reports).
 • Παραμετροποίηση των εξετάσεων και εκτύπωση των ορίων και των μεθόδων ανάλυσης ανά τύπο δείγματος.
 • Ενιαία και ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση όλων των δεδομένων του εργαστηρίου.
 • Εξουσιοδότηση και διαβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας ανά εργαζόμενο.
 • Barcode και ασφαλής ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητατου δείγματος και της ανάλυσης.
 • Άμεσος προγραμματισμός ενεργειών στα στάδια δειγματοληψίας και ανάλυσης.
 • Ακριβής, ταχύς και σε πραγματικό χρόνο εντοπισμός της πληροφορίας και της πορείας αλλά ταυτόχρονα και του ιστορικού ανάλυσης ανά παρτίδα δειγμάτων και ανά δείγμα.
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ενεργειών (auditing)των χρηστών.
 • Έλεγχος και ηλεκτρονική ενημέρωση λήξης αναλωσίμων.
 • Απομακρυσμένη on line διαχείριση και αποδέσμευση αποτελεσμάτων.
 • Έκδοση γνωματεύσεων μέσω προτύπων. (Έτοιμες φόρμες ανά περίπτωση).
 • Άμεση και πλήρως παραμετροποιήσιμη ενσωμάτωση κριτηρίων για έκδοση πιστοποιητικών με ή χωρίς διαπίστευση (accreditation).
 • Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων. .
 • Αυτόματη κοστολόγηση των αναλύσεων ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του πελάτη.
 • Αυτοματοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών του ΣΠ (υπολογισμοί, μεταφορά δεδομένων, εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, έλεγχος εξοπλισμού, κοινοποίηση και πρόσβαση εγγράφων, κλπ).
 • Στατιστική ανάλυση με πολλαπλά κριτήρια και ελευθερία παραμετροποίησης από το χρήστη (Interactive Reports).

Πλεονεκτήματα από την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εργαστηριακών δειγμάτων

 • Μείωση του χρόνου απόκρισης και περαίωσης ανά δείγμα και μέθοδο.
 • Μείωση του κινδύνου επιμολύνσεων δειγμάτων και προσωπικού.
 • Μείωση του ποσοστού σφαλμάτων μέσω αυτοματοποίησης των μαθηματικών υπολογισμών.
 • Εξάλειψη υπερβολικών αποθεμάτων αποθήκης.
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών. Αύξηση και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης εργαστηριακών δειγμάτων LIMS  

εδώ: http://www.lims.gr/