Χαρακτηριστικά συστήματος

 • Απεριόριστος  αριθμός  Εταιριών
 • Απεριόριστος  αριθμός  Ημερολογίων
 • Απεριόριστος  αριθμός  Τύπων Παραστατικών και αιτιολογιών
 • Λογαριασμοί με Ανάλυση έως και  Έκτου βαθμού
 • Καθορισμός  Μήκους κάθε  Επιπέδου  Λογαριασμού από τον χρήστη.
 • Οικονομικές χρήσεις καθοριζόμενες από τον χρήστη (Υπερδωδεκάμηνες, Πολλές κανονικές χρήσεις μαζί  κλ)
 • Αυτόματο (με δύο κλίκ) κλείσιμο ανά Εταιρία και Οικονομική Χρήση.
 • Λογιστικοποίηση Εγγραφών με  καθοριζόμενο από τον χρήστη αριθμό ημερών υποχρέωσης τήρησης αυτόματης αρίθμησης.
 • Αποθήκευση και  Ευκολότατη διαχείριση κλεισιμάτων  για κάθε χρήση.
 • Ευκολότατη σε πλήρες γραφικό περιβάλλον Διαχείριση και έλεγχος Λογιστικών  Άρθρων
 • Αυτόματη Καταχώρηση Λογαριασμών  (είτε  κατά κωδικό είτε κατά Περιγραφή) κατά  την Διαχείριση Λογιστικών Αρθρων.
 • Ολες οι Κινήσεις Εκτελούνται τόσο σε Ευρώ όσο και σε Ξένο Νόμισμα.
 • Αυτόματη  Λογιστική Ενημέρωση (Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Τράπεζες) από την  BrainStorm Εμπορική Διαχείριση
 • Αυτόματη Σύνδεση με την BrainStorm Γραμματεία
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων – Πακέτο Εφορίας

 

 

 

 

 

 

Εκτυπώσεις

 • Λογιστικό Σχέδιο
 • Ημερολόγιο
 • Αναλυτικά Καθολικά,
 • Ισοζύγια, Συγκεντρωτικά Ημερολόγια,
 • Γενικά Καθολικά
  πρωτοβάθμιων μέχρι και εκτοβάθμιων λογαριασμών.