Βλέπετε 13–21 από 21 αποτελέσματα

Ειδικές Εφαρμογές

Δάνεια

Διαχείριση Δανείων, Δανειοληπτών, Δόσεων κλπ

ERP

Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες

Έλεγχος - Διαχείριση Παραστατικών Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες

Λογιστική

Έσοδα Έξοδα

Έσοδα Έξοδα

ERP

Ημερομηνίες Λήξης

Έλεγχος - Διαχείριση Υλικών κατά Παρτίδες LOT και Ημερομηνία Λήξης

Λογιστική

Πάγια

Μητρώο Παγίων, Επενδύσεις, Αποσβέσεις

ERP

Παραγωγή

Προδιαγραφές – Ανάλωση Α’ Υλών Προγραμματισμός Παραγωγής

Οργάνωση

Πολιτικός

Διαχείριση Πολιτικού Γραφείου Προσώπου ή Συνδυασμού

ERP

Χρώματα

Χρώμα - Μέγεθος κυρίως για παραγωγή, εμπόριο και προγραμματισμό σε είδη ένδυσης – υπόδησης