Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κινούν υλικά κυρίως αναλώσιμα (πχ είδη καθαρισμού) που χρειάζονται αντικατάσταση ή έχουν καταναλωθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε παρέχουν υπηρεσίες περιοδικής συντήρησης.

Το σύστημα αναλόγως :

  • Με τον χρόνο (σε ημέρες) επανάληψης που δηλώνουμε σε κάποιο επαναλαμβανόμενο υλικό ή σε κάποια κατηγορία υλικών,
  • Με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών που  αφορούν τα επαναλαμβανόμενα υλικά.

δημιουργεί μόλις του ζητηθεί διαδραστικές λίστες με τα προς επαναπαραγγελία υλικά κατά:

  • Συγκεκριμένο Υλικο
  • Συγκεκριμένη Κατηγορία Υλικού
  • Πελάτη
  • Υποκατάστημα Πελάτη

Οπότε ο χρήστης με διπλό κλίκ μπορεί να επιλέξει τον πελάτη και το αντίστοιχο παραστατικό που επιθυμεί να επαναλάβει. Στην περίπτωση επιλογής κατά κατηγορία υλικού (και όχι απλώς υλικού) ο χρήστης μπορεί στην επαναλαμβανόμενη πώληση να εισάγει άλλο υλικό της ίδιας κατηγορίας (πχ αποσμητικό με άλλο άρωμα).

Χαρακτηριστικά Συστήματος

‘Αμεση εξαγωγή (με ένα κλίκ) πρός όλα τα δημοφιλή προγράμματα από κάθε εμφανιζόμενη περιοχή δεδομένων (αναφορές είτε φύλλα δεδομένων) του προγράμματος.

Κατηγορία: