Έσοδα Έξοδα

Απευθύνεται τόσο σε Λογιστικά Γραφεία όσο και σε Επιχειρήσεις.

Λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει:

  • Πολλαπλές Εταιρείες.
  • Παραμετρικός Τρόπος ορισμού κατηγοριών Εσόδων-Εξόδων, ίδιος ή ξεχωριστός ανά τηρούμενη εταιρία.
  • Διαχείριση Φόρμας Εκτύπωσης ανά εταιρία.
  • On Line σύνδεση με Εμπορική Διαχείριση. Τήρηση Κεντρικού και Υποκαταστημάτων.
  • Πακέτο Ενεργειών (Εκτυπώσεις-Δημιουργία CDs ή Δισκετών) προς Δ.Ο.Υ.
  • Στατιστικά.
  • Συγκεντρωτικές Τιμολογίων παλαιού και νέου τύπου (XML).

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες με μεγάλη ευκολία χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές DataMining(πχ filters  σε επίπεδα μεμονωμένων πεδίων ή  συνδυασμού πεδίων σε επίπεδο φόρμας, findersσε μεμονωμένα πεδία,SQLqueriesγια προχωρημένους χρήστες).

Προaιρετικά διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες, δικαιώματα και επιλογές ανά χειριστή ανάλογα με τον καθορισμό τους από τον administratorτης εγκατάστασης.

Για κάθε πίνακα δυνατότητα άμεσης αλλαγής εμφάνισης εγγραφών από κάθετη  σε οριζόντια και το αντίθετο. Κάθετη εμφάνιση είναι αυτή κατά την οποία ΟΛΑ τα στοιχεία μίας εγγραφής πχ πελάτη, υλικού κλ εμφανίζονται σε μία φόρμα  ενώ οριζόντια εμφάνιση είναι αυτή κατά την οποία έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών εγγραφών αλλά με περιορισμένα δεδομένα ανά εγγραφή.

‘Αμεση εξαγωγή (με ένα κλίκ) πρός όλα τα δημοφιλή προγράμματα από κάθε εμφανιζόμενη περιοχή δεδομένων (αναφορές είτε φύλλα δεδομένων) του προγράμματος

Κατηγορία: