Γενική Λογιστική

Χαρακτηριστικά συστήματος

 • Απεριόριστος αριθμός Εταιριών
 • Απεριόριστος αριθμός Ημερολογίων
 • Απεριόριστος αριθμός Τύπων Παραστατικών και αιτιολογιών
 • Λογαριασμοί με Ανάλυση έως και Έκτου βαθμού
 • Καθορισμός Μήκους κάθε Επιπέδου  Λογαριασμού από τον χρήστη.
 • Οικονομικές χρήσεις καθοριζόμενες από τον χρήστη (Υπερδωδεκάμηνες, Πολλές κανονικές χρήσεις μαζί κλ)
 • Αυτόματο (με δύο κλίκ) κλείσιμο ανά Εταιρία και Οικονομική Χρήση.
 • Λογιστικοποίηση Εγγραφών με καθοριζόμενο από τον χρήστη αριθμό ημερών υποχρέωσης τήρησης αυτόματης αρίθμησης.
 • Αποθήκευση και Ευκολότατη διαχείριση κλεισιμάτων  για κάθε χρήση.
 • Ευκολότατη σε πλήρες γραφικό περιβάλλον Διαχείριση και έλεγχος Λογιστικών Άρθρων
 • Αυτόματη Καταχώρηση Λογαριασμών (είτε κατά κωδικό είτε κατά Περιγραφή) κατά την Διαχείριση Λογιστικών Αρθρων.
 • Ολες οι Κινήσεις Εκτελούνται τόσο σε Ευρώ όσο και σε Ξένο Νόμισμα.
 • Αυτόματη Λογιστική Ενημέρωση (Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Τράπεζες) από την  BrainStormΕμπορική Διαχείριση
 • Αυτόματη Σύνδεση με την BrainStormΓραμματεία
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων – Πακέτο Εφορίας

Εκτυπώσεις

 • Λογιστικό Σχέδιο
 • Ημερολόγιο
 • Αναλυτικά Καθολικά,
 • Ισοζύγια, Συγκεντρωτικά Ημερολόγια,
 • Γενικά Καθολικά
 • Πρωτοβαθμίων,
 • Δευτεροβαθμίων,
 • Τριτοβαθμίων,
 • Τεταρτοβαθμίων,
 • Πεμπτοβαθμίων
 • Εκτοβαθμίων Λογαριασμών
Κατηγορία: