Ημερομηνίες Λήξης

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κινούν είδη με ημερομηνία λήξης (πχ τρόφιμα, μπαταρίες κλπ)

Κατά την αγορά:

  • Δηλώνεται η παρτίδα είτε επιλέγεται από λίστα με τις υπάρχουσες.
  • Αν δεν υπάρχει εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου για αυτόματη δημιουργία (παρτίδας) και της αντίστοιχης ημερομηνίας λήξης.

Κατά την πώληση:

  • Επιλέγεται η παρτίδα είτε κατά την ονομασία της είτε κατά ημερομηνίας λήξης.
  • Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται οι ποσότητες εισαγωγών, εξαγωγών καθώς και τα αποθέματα και τα δεσμευμένα της κάθε παρτίδας.

Κατά την αγορά και κατά την πώληση:

  • Προαιρετικά δηλώνονται συσκευασίες, αξία συσκευασιών καθώς και περιεκτικότητα κάθε συσκευασίας σε τεμάχια.
  • Αν δωθούν τα παραπάνω υπολογίζονται αυτόματα οι ποσότητες τεμαχίων και τιμές μονάδος.
  • Με ένα κλίκ ιστορικό τιμών και λοιπών στοιχείων (επίσημος αριθμός, ημερομηνία, ποσότητα, εκπτώσεις) για κάθε υλικό που εισάγεται σε ένα παραστατικό ανάλογα με τον πελάτη ή τον προμηθευτή του παραστατικού.
Κατηγορία: