Παραγωγή

  • Τήρηση Συνταγολογίου για κάθε είδος.
  • Απεριόριστο Βάθος Ανάλυσης Συνταγών
  • Απλούστατη Διαδικασία Ανάλωσης Α` Υλών
  • Πραγματική είτε Υποθετική Ανάλωση για εύκολο Μελλοντικό Υπολογισμό Αναγκών Α` Υλών.
  • Ανάλωση Α` Υλών βασισμένες στις Εξαγωγές είτε στις Εισαγωγές Ετοίμων ή Ημιεπεξεργασμένων αναλόγως Αποθήκης.
  • Αυτόματη Δημιουργία Παραγγελιών Α’Υλών προς Προμηθευτές από Ανεκτέλεστες Παραγγελίες Ετoίμων Προϊόντων από Πελάτες. Λαμβάνεται υπ’όψην η τρέχουσα κατάσταση αποθεμάτων Α’Υλών
  • Πολλαπλά Σενάρια Παραγωγής Ανά Σταθμό Εργασίας
  • Προκαθορισμός Minimum και Maximum αποθέματος ασφαλείας για κάθε υλικό που είναι απαραίτητο για την παραγωγή. ‘Αμεση εμφάνιση υλικών που έχουν απόθεμα κάτω από το minimum ή κάτω από το maximum απόθεμα ασφαλείας και ΑΥΤΟΜΑΤΗ παραγγελία των υλικών που επιθυμεί ο χρήστης.
Κατηγορία: