Βιβλιοθήκη

Βιβλία (Τίτλος, Υπότιτλος, ISBN, γλώσσα, Συγγραφέας, Εκδότης, Θεματολογία Αποθέματα κλπ) , Αναγνώστες, Εκδότες, Συγγραφείς (πλήρη στοιχεία), Θέματα, Ράφια Κίνηση Βιβλίων (Εισαγωγές, Δανεισμός, Επιστροφές) Προβολές κατά οποιδήποτε προαναφερθέν κριτήρο.

Με πάτημα ενός πλήκτρου εμφάνιση βιβλίων και περιοδικών επιστραφέντων και μή κατά την διαχείριση Αναγνωστών, Συγγραφέων, Θεμάτων, Ραφιών.

Περιοδικά, Περιοδικότητες, Περίοδοι, Τεύχη, Ενθετα, Θέματα, Σύνδεση απεριόριστων Θεμάτων με κάθε Βιβλίο ή τεύχος Περιοδικού, συνοδευόμενο με σχόλια, σελίδα και αντίστοιχο Τίτλο Αρθρου ή Κεφαλαίου.

Αυτόματες Ανανεώσεις Συνδρομών Περιοδικών.

Άμεση Εμφάνιση ΜΗ Παραληφθέντων Τευχών Περιοδικών από Συνδρομές σε Εκδοτικούς Οίκους.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναγνώστες κατά Ονοματεπώνυμο είτε Κωδικό Κατηγορίας

Συγγραφείς κατά Ονοματεπώνυμο είτε Κωδικό Κατηγορίας

Εκδότες κατά Επωνυμία είτε Κωδικό Κατηγορίας

Βιβλία κατά Τίτλο είτε Ράφι είτε Κωδικό Θέματος

Εκκρεμότητες Δανεισμών κατά Αναγνώστη, Βιβλίο ή  Τεύχος Περιοδικού.

Αυτόματη Εκτύπωση Ειδοποιητηρίων Επιστροφών.

Κατηγορία: